За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Развитие на черноморски магистрален пръстен на територията на Република България

    Разбирателството между държавите-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, една от които е и България, и желанието им да координират действията си, свързани със строежа и реконструкцията на пътища в крайбрежните райони на Черно море, дават път на изграждането на Черноморски магистрален пръстен (ЧМП) чрез подписване на Меморандум през 2007г.). Този пръстен се […]

Научни изследвания и информационни технологии за по-безопасна пътна мрежа

Проф. Д-р инж. Николай Михайлов E- mail: mihaylov@tracebg.com Адрес: гр. София 1408, ул.“Никола Образописов“ 12 РЕЗЮМЕ По данни на Световната Здравна Организация през 2030 г инцидентите по пътищата ще се превърнат в 5-та причина за смъртността на населението на планетата, изпреварвайки болести като спин, туберкулоза или малария. Следователно е спешно Правителствата да решат този проблем. […]

Да успяваш в промените – Създаване на корпорация „Трейс“

Доц. д-р инж. Николай Михайлов, Председател на СД на „Трейс Груп Холд” АД Преди 20 години страните от бившия социалистически лагер започнаха своя преход към пазарна икономика. Те наследиха: големи външни и вътрешни дългове; централизирано стопанско управление; липса на конкурентноспособност; липса на каквито и да било пазарни механизми; отсъствие на финансово-кредитни институции, които да заемат […]

Седем стъпки за успешно управление на голям инфраструктурен обект

  Да ръководиш голям инфраструктурен проект е като да дирижираш голям симфоничен оркестър. От твоите умения зависят успехът на компанията, която го изгражда, репутацията на възложителя, а много често и авторитетът на цялата държава. Само успешната реализация на обектите ни гарантира реално усвояването на европейските фондове, които са най-сериозният източник на средства за модернизацията на […]

Управление на големи проекти

  Управлението на проекти се развива в рамките на различни практически дейности като строителство, инженеринг, научно-изследователска и развойна дейности, както и във военната област. Смята се, че управлението на проекти кристализира като научна, образователна и практико-приложна дисциплина в рамките на това, което се нарича Класическо американско управление. То  представлява от една страна цялостен етап на […]

Студен и топъл пластик за маркиране на пътища и летища

  Съвременните пътни маркировки отговарят на високите изисквания към тях и са предпоставка за безопасно пътуване по автомагистрали, градски и междуградски пътища. Използваните в наши дни материали за маркировка са с дълготрайни и изпитани качества за работа и изпълняват широк обхват от изисквания не само към пътните артерии, а и към летища, колоездачни пътеки и […]

Излети на място бетонови изделия в пътното строителство

  Използването на излети на място бетонови пътни елементи няма традиции в нашата страна. Изпълнението им изисква скъпи специализирани машини, бетон с определени свойства, произведен в бетонови смесители със съответна производителност и качество. Започването на големи инфраструктурни проекти, съпроводени с големи обеми бетонови изделия, позволява изпълнителите на обектите да инвестират в специализирани полагащи машини. Високата […]

Концесия за добив на строителни материали

  Разработването на кариери със строителни материали е свързано с една доста продължителна подготовка, изискваща немалко финансови средства и добре подбран екип за нейното извършване. Възложителите на обекти, както и техните изпълнители, трябва да се съобразяват с действащата в момента нормативна уредба за добив на инертни материали и да предвиждат в графика за изпълнение посочените […]

Нови методи за измерване на плътността на асфалтови пластове

  Изпълнението на асфалтови пластове включва в себе си няколко аспекта на качествен контрол – производство, полагане и уплътняване. Новите изисквания и новите асфалтополагачи с електронно следене на нивото осигуряват много добро ниво на полаганите пластове. Уплътнението на асфалта по време на изграждането на асфалтови пластове е ключов фактор за дълготрайността на асфалтовата настилка. Прочетете […]

Качеството на строителните работи – основен фактор при рехабилитация на пътища

  Проект „Транзитни пътища“ е инвестиционната програма за рехабилитация на основните пътни направления, стартирала през 1994г. Целта й е била ограничаване на по-нататъшното влошаване на качествата на пътните участъци, както и подобряване на носимоспособността и равността на пътното покритие, ремонт на пътните съоръжения, подмяна на хоризонталната и вертикална маркировка и като цяло намаляване на транспортно-експлоатационните […]