За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Концесия за добив на строителни материали

Изтегли

 

Разработването на кариери със строителни материали е свързано с една доста продължителна подготовка, изискваща немалко финансови средства и добре подбран екип за нейното извършване. Възложителите на обекти, както и техните изпълнители, трябва да се съобразяват с действащата в момента нормативна уредба за добив на инертни материали и да предвиждат в графика за изпълнение посочените срокове.

Прочетете повече в прикачения файл.