За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Как корпорациите днес влияят върху възможностите бъдещите поколения да посрещнат собствените си потребности?

Бях сред поканените от фондацията на американския президент Бил Клинтън (1993 – 2001 г.)   Clinton Global Initiative (CGI) на дискусия на тема: „Корпоративно социално влияние върху бъдещите поколения, с акцент върху важността на продоволствената сигурност и устойчивостта“. Бил Клинтън е  в България по покана на главния изпълнителен директор на „Хювефарма“  Кирил Домусчиев. Още през 90-те […]

Делфийският икономически форум,започна

В Гърция, за двадесет и трети път, се организира Делфийският икономически форум , 26-29 април 2023, четири дни на смислени дискусии за състоянието на света с едни от най- изявените умове в политиката, бизнеса, дипломацията и гражданското общество. Форумът се провежда в гр. Делфи, археологически паметник на културата, място на Делфийския оракул. Делфийският форум е […]

Геополитиката на меридианните транспортни коридори на България

Държава, политкоректно отказваща да се занимава с геополитика, неизбежно се обрича геополитиката да се занимава с нея. Автор: д-р Диян Димитров България прекалено дълго страда от остър дефицит на геополитическа експертиза. Време е геополитическата наука и практика, подтискани в продължение на десетилетия от доктрини като интернационализма, а впоследствие глобализма и транснационализма, да заемат полагаемото им се […]

Доклад: Развитието на транспортната инфраструктура на България

  На 21.11.2014 г. се проведе първата работна среща на Българския форум за транспортна инфраструктура. Срещата протече под формата на представяне на доклади (арх. Петър Диков, проф. Николай Михайлов и инж. Костадин Таушанов) и дискусия по проблемите на стратегическото развитие на националната транспртната инфраструктура във връзка с изискването на Европейския съюз за подобрение на международните […]

Средносрочното планиране  и  изборът на приоритетни  проекти

Средносрочното планиране  и  изборът на приоритетни  проекти – ключов  момент в управлението на  пътната мрежа Проф. д-р инж. Николай Михайлов – р-л катедра „Пътища”/УАСГ   Държавната/Регионалната политика в областта на пътната  инфраструктура се осъществява чрез  средносрочните програми  за  строителство, ремонт и поддържане . Тяхното съставяне трябва да е подчинено на предварително изготвена стратегия за постигането […]

Използване на анализите „Ползи-Разходи“ в управлението на пътната инфраструктура

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНАЛИЗИТЕ  „ПОЛЗИ – РАЗХОДИ”  В  УПРАВЛЕНИЕТО  НА  ПЪТНАТА   ИНФРАСТРУКТУРА Проф. д-р инж. Н. Михайлов   РЕЗЮМЕ Във всички страни по света разходите за съхранение и поддържане на пътната инфраструктура са значително по-големи от инвестициите за изграждане на нови пътища. Затова пътните администрации не могат да си позволят да вземат решения без обоснована стратегия […]

Инфраструктурният бизнес като фактор в съвременната среда за сигурност

  ДОКЛАД НА ТЕМА: ИНФРАСТРУКТУРНИЯТ БИЗНЕС КАТО ФАКТОР В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ Проф. д-р инж. Николай Михайлов   Добър ден! Уважаеми господа генерали, офицери, дами и господа! Пред такава аудитория и участвайки във форум, свързан със сигурността на страната, не мога да не изразя уважението си към всички вас, които с труда и знанията […]

За доброто управление на пътната инфраструктура

  Гъстотата на пътната мрежа на България е добра: 0.38 км/км2 ( 0.29 за Унгария, 1.4 в Австрия). Това показва, че проблемът на управлението на пътната инфраструктура не е малкият обем ново строителство, а поддържането на съществуващата пътна мрежа в добро и безопасно състояние. Това още веднъж потвърждава вниманието, което трябва да се отдаде на […]

Развитие на черноморски магистрален пръстен на територията на Република България

    Разбирателството между държавите-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, една от които е и България, и желанието им да координират действията си, свързани със строежа и реконструкцията на пътища в крайбрежните райони на Черно море, дават път на изграждането на Черноморски магистрален пръстен (ЧМП) чрез подписване на Меморандум през 2007г.). Този пръстен се […]

Научни изследвания и информационни технологии за по-безопасна пътна мрежа

Проф. Д-р инж. Николай Михайлов E- mail: mihaylov@tracebg.com Адрес: гр. София 1408, ул.“Никола Образописов“ 12 РЕЗЮМЕ По данни на Световната Здравна Организация през 2030 г инцидентите по пътищата ще се превърнат в 5-та причина за смъртността на населението на планетата, изпреварвайки болести като спин, туберкулоза или малария. Следователно е спешно Правителствата да решат този проблем. […]