За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Седем стъпки за успешно управление на голям инфраструктурен обект

Изтегли

 

Да ръководиш голям инфраструктурен проект е като да дирижираш голям симфоничен оркестър. От твоите умения зависят успехът на компанията, която го изгражда, репутацията на възложителя, а много често и авторитетът на цялата държава. Само успешната реализация на обектите ни гарантира реално усвояването на европейските фондове, които са най-сериозният източник на средства за модернизацията на инженерната инфраструктура в страната, особено в ситуация на световна и икономическа криза.

Добрият инженер, който ръководи строителството на голям инфраструктурен обект, трябва да умее да планира дейностите, да организира екипите и да контролира процеса по изпълнението на всеки един етап от проекта.

Ръководителят на обекта трябва подробно да познава проекта, за да планира работите и да набелязва проблемните участъци, от които зависи изпълнението им. Трябва да проучи и всички основни източници на материали – кариери, баластриери, бетонови възли, дружества за производство на стоманобетонови изделия. Ръководителят на обекта трябва да е изключително добре започнат с технологиите на работите.

Какви стъпки още трябва да се предприемат, за да бъде завършен успешно един голям обект, прочетете в прикачения файл.