За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №16 Земна основа на пътните настилки

  Зоната непосредствено под настилката, която трябва да поема и разсейва динамичните натоварвания, породени от пътния трафик, да бъде целогодишно отводнена и предпазена от замръзване през зимния период. Повдигнатата или нарушена настилка на пътя е видимата част , която показва че има проблем със земната основа. Лекцията описва предназначението на земната основа, оразмерителните характеристики и […]

Лекция №17 Основа на пътната настилка

  Основата на пътната настилка се състои от подосновни и основни пластове. В тази лекция ще се запознаете с функциите, принципната схема и основните подходи при проектирането на пътната основа, както и какви са изискванията към материалите и контрола на качество, при изпълнение на подосновни и основни пластове. Много детайлно е представен хидравлично-стабилизирания основен пласт. […]

Лекция №18 Настилки без трайно покритие – земни и трошенокаменни

  Настилките без трайно покритие се използват при слабо транспортно натоварване, приблизително 100-250 МПС за 24 часа.  Те са бързи за изпълнение и евтини.  Независимо от това обаче, те имат важно значение за развитие на общините и регионите. В лекцията са разгледани няколко технологии за изпълнение на подобряване на земни пътища- добавяне на друг вид […]

Лекция №19 Бетонни настилки

  Бетонната настилка е предпочитана при пътища с големи натоварвания. Нейният експлоатационен живот в сравнение с асфалтовите настилки е 30 години в полза на бетона. Защо в САЩ, още в началото на XX в., та до днес , както и в държави като Германия, Австрия, Холандия бетонната настилка се предпочита при изграждането на магистрали?. Предимствата […]

Лекция №20 Асфалтови настилки

  Пътната настилка е твърда и равна конструкция от материали, които притежават якост, добро съпротивление на износване и добро сцепление на гумите. Пътното покритие е най-скъпата част на настилката. Климатичните промени и увеличаването на МПС, както и мощността им, изискват производство на асфалтови смеси с по-голяма еластичност и съпротивление на пътната настилка. В лекцията са […]

Лекция №21 Технологии за армиране на асфалтови настилки

  Какво е това рефлективно напукване? Рефлективното напукване представлява разпространение на пукнатини от старата настилка към новото асфалтово покритие. Всеки от вас е виждал пукнатини по асфалта. Те се появяват в резултат на някои недостатъци на асфалта. Неговата възможност да  поема срязващи и опънни напрежения е ограничена, в резултат на което се образуват пукнатини. Изследването […]

Лекция №22 Конструиране и оразмеряване на еластично-пластични настилки

  За да се проектира конструкцията на настилката са необходими данни за бъдещия трафик. В лекцията е представена последователността при определянето на показателите, чрез които се отчита въздействието на превозните средства върху настилката – оразмерителна интензивност и натоварване, както и оразмеряването за мразоустойчивост- устойчивостта на настилката трябва да се запази през и след зимния период. […]

Лекция №23 Повърхностни обработки

  Повърхностната обработка е мярка за текущ ремонт на пътища, която подобрява експлоатационните показали на настилката и има защитни функции при вече изградени асфалтови пластове. В лекцията са разгледани материалите, които се използват за направа на ПО, както и последователността на работните операции при тяхното изпълнение. Според броя на работните процеси повърхностната обработка може да […]

Лекция №24 Асфалтови смеси – видове. Проектиране на състава

  Проектирането на състава и структурата  на АС е комплексна задача. В лекцията са разгледани най-важните стъпки при проектирането на сместа: от определяне на процентното участие на каменни фракции и каменно брашно, през изпитване на показателите на АС и определяне на количеството битум. Представена е класификацията на АС (състав, свойства, предназначение).Ще намерите информация за технологията […]

Лекция №25 Производство на асфалтови смеси

  Колко и какви видове асфалтосмесителни инсталации се използват в пътното строителство? Те осигуряват автоматичен контрол при подаването на каменните фракции, изсушаването и загряването на материала, добавянето на битум и минерално брашно, поддържането на необходимата температура за смесване на материалите, разтоварването на готовата продукция. Разгледани са основните части на асфалтосмесителните инсталации. Важно е да се […]