За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Полимермодифицирани битуми

Опит при прилагането на полимермодифицирани битуми при реконструкцията на летище „Граф Игнатиево“ Свойствата и качествата на традиционните пътни битуми са добре познати в практиката при изграждането на пътища. Но когато става въпрос за изграждане или реконструкция на летище, и особено когато летището е военно, традиционните начини на строителство не са най-удачните. Използването на полимермодифицирани битуми […]

Необходимост от използването на полимермодифицирани битуми

  През последните години нуждата от битумни материали, устойчиви на увеличаващото се тежко движение по пътищата, нарасна драстично. Търсенето на нови продукти, които да увеличат устойчивостта и еластичността на пътните настилки, доведе до създаването и прилагането на полимермодифицираните битуми. Те представляват битуми, смесени с полимерна добавка в количества от 3% до 9% по тегло. По […]

Резултати в Пътен комбинат „Стара Загора“ от експериментално внедряване на СБПО

  За повишаване безопасността на движението за някои участъци от пътната мрежа Пътен комбинат Стара Загора, съвместно с катедра „Пътища“ при ВИАС, разработи и експериментира бетонна предпазна ограда. Като се взеха предвид конкретните възможности по отношение на изпълнението, бе приета технология със сглобяеми бетонни елементи. Като извод от проучването и анализирането на резултатите от двегодишния […]