За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Полимермодифицирани битуми

Изтегли

Опит при прилагането на полимермодифицирани битуми при реконструкцията на летище „Граф Игнатиево“

Свойствата и качествата на традиционните пътни битуми са добре познати в практиката при изграждането на пътища. Но когато става въпрос за изграждане или реконструкция на летище, и особено когато летището е военно, традиционните начини на строителство не са най-удачните.

Използването на полимермодифицирани битуми за направа на асфалтовите настилки довежда до увеличаване на носимоспособността на пътните настилки. Възпрепятства се образуването на коловози и пукнатини. Подобрява се и устойчивостта на високите летни температури. Увеличава се и животът на настилките.

Прочетете повече в прикачения файл.