За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Развитие на черноморски магистрален пръстен на територията на Република България

Изтегли

 

Изтегли презентацията

 

Разбирателството между държавите-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, една от които е и България, и желанието им да координират действията си, свързани със строежа и реконструкцията на пътища в крайбрежните райони на Черно море, дават път на изграждането на Черноморски магистрален пръстен (ЧМП) чрез подписване на Меморандум през 2007г.). Този пръстен се очаква да допринесе за разширяване на връзките между Европейския съюз, черноморските държави и азиатските страни и се предвижда да се изграждат в координация с ЕС с цел да бъде включен в мрежата на основните транс европейски транспортни оси към съседни на ЕС държави и региони.

Европейската стратегия за териториално сътрудничество е разработена в съответствие с принципите на кохезионната политика на Европейския съюз и нейните основни цели на макрорегионално ниво са свързани с ускоряване на процесите на икономическо и социално сближаване, укрепване и разширяване на териториалното сътрудничество и създаване на възможности за развитие на потенциала на региона.

Още по темата можете да прочетете в прикачените файлове.