За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Нови методи за измерване на плътността на асфалтови пластове

Изтегли

 

Изпълнението на асфалтови пластове включва в себе си няколко аспекта на качествен контрол – производство, полагане и уплътняване. Новите изисквания и новите асфалтополагачи с електронно следене на нивото осигуряват много добро ниво на полаганите пластове. Уплътнението на асфалта по време на изграждането на асфалтови пластове е ключов фактор за дълготрайността на асфалтовата настилка.

Прочетете повече в прикачения файл.