За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Качеството на строителните работи – основен фактор при рехабилитация на пътища

Изтегли

 

Проект „Транзитни пътища“ е инвестиционната програма за рехабилитация на основните пътни направления, стартирала през 1994г. Целта й е била ограничаване на по-нататъшното влошаване на качествата на пътните участъци, както и подобряване на носимоспособността и равността на пътното покритие, ремонт на пътните съоръжения, подмяна на хоризонталната и вертикална маркировка и като цяло намаляване на транспортно-експлоатационните разходи, повишаване на безопасността, сигурността и комфорта на движение.

За постигането на своите цели тази инвестиционна програма използва услугите на международните стандарти и изискванията на FIDIC – при оферирането и при изпълнението на договорите.

През годините програмите за рехабилитация изиграват голяма положителна роля за развитието на пътното строителство в България. Въвеждането на договорите FIDIC и изискваното от тях качество създаде ново мислене в инвестиционния процес, а в техническо направление – обновяване на техниката, технологиите, точност и качество на изпълнение.

Въпреки много добрите постигнати резултати, е необходимо да се увеличи качеството на проектите, да се правят такива изменения в Техническата спецификация, така че да не изостава от новите и авангардни постижения в строителството.

Прочетете повече в прикачения файл.