За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

За доброто управление на пътната инфраструктура

Изтегли

 

Гъстотата на пътната мрежа на България е добра: 0.38 км/км2 ( 0.29 за Унгария, 1.4 в Австрия). Това показва, че проблемът на управлението на пътната инфраструктура не е малкият обем ново строителство, а поддържането на съществуващата пътна мрежа в добро и безопасно състояние. Това още веднъж потвърждава вниманието, което трябва да се отдаде на технико – икономическите анализи при съставяне на ремонтните програми. А също така на обезпечаване на средства за поддържане и правилен подход за разпределение на бюджетните средства.

Всяка пътна администрация има нужда от действаща Система за Управление. Ползите от прилагането на такава система са от много голямо значение за правилното насочване на финансовите средства в пътната инфраструктура и за икономиката на страната. С въвеждането на метод на планиране с технико , икономически анализ на ползите от инвестицията може да се постигне9

1) равномерно разпределение на средствата през плановия период:
2) намаляване разходите за поддържане:
3) рационално използване на субсидиите от ЕС, чуждите финансови институции и националния бюджет

Българските учени и пътните специалисти, заедно с представители на Общините, АПИ и на ресорните Министерства трябва да анализират действащите законови и нормативни уредби и да предложат необходимите промени и подобрения в тях. Това е задачата на деня и основна предпоставка за успешното въвеждане на системата за Управление.

Прочетете повече в прикачения файл.