За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Започва строежът на първата в света фабрика за превръщане на слънчевата енергия в синтетичен газ

Швейцарската компания Synhelion започва изграждането на първото в света промишлено предприятие за производството на синтетичен газ с помощта на слънчева енергия. Този газ след това може съвсем лесно да бъде преработен на керосин или бензин, като при тези процеси не се отделя въглероден диоксид. Фабриката се нарича DAWN и събира слънчевата енергия с помощта на хелиостати – огледала, които автоматично се завъртат по такъв начин, че насочват слънчевите лъчи в едно и също направление.

Мощността на първата DAWN не е голяма – до 150 тона гориво годишно. Но към 2030 година Synhelion възнамерява да изгради верига от подобни компактни фабрики, които ще произвеждат по 875 хиляди тона гориво годишно.

Фабриката DAWN на Synhelion се състои от слънчева кула с височина 20 метра, около която са разположени хелиостати с обща огледална площ 1,5 квадратни километра. Използват се три технологии, създадени от специалистите на Synhelion и Швейцарската висша техническа школа. Това са слънчевият приемник, термохимичният реактор и хранилището за акумулиране на топлинната енергия. Синтетичният газ се получава от метан, въглероден диоксид от въздуха и от вода.

Фабриката може да работи денонощно и ще спира само когато обслужващият персонал трябва да подмени резервоарите със синтетичен газ. Първата компания, която ще използва това гориво ще бъде авиокомпанията SWISS,