За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

За дигиталната трансформация и строителството

Проведе се форум на тема „Строителството като индустрия на бъдещето- иновации и дигитализация“, организиран от КСБ. Тази тема ме вълнува от години. В лекционния си курс по „Управление на корпоративни общности“ в УАСГ, имаме със студентите специална тема за дигиталната трансформация. Светът вече се раздели на авангардни нации и технологични гета. Един от въпросите към моите студенти е: Може ли да се сложи знак за равенство между дигитална трансформация и развитие на една компания?

Най-малко 40% от всички бизнеси ще умрат в следващите 10 години, ако не намерят начин да интегрират новите технологии. Това е прогнозата на Джон Чембърс, един от 100-те най-влиятелни хора в света (според списание „Тайм”) и дългогодишен шеф на корпорацията Cisco. Внедряването на нови технологии е задължително за всички компании, които са лидери или въобще искат да се задържат на пазара. Това е възможност за развитие, а за някои -възможност за оцеляване. Кои са ключовите инструменти към дигитално базиране на една строителна компания? Съществуват четири ключа на дигиталната трансформация в строителството – дигитален достъп (вътрешен достъп до облачен достъп), дигитални данни (събиране и анализ на данни), автоматизация (използване на нови технологии за създаване на самоорганизиращи се системи), разширени възможности за свързване (връзка и синхронизиране на досегашните ресурси – пример в строителния сектор BIM).

Въпросът, който стои на дневен ред е как българските компании се възползват от научни разработки и готови ли да инвестират в наука?!