За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Проф. Михайлов: Отношението на човека към всичко около него трябва да е с любов (ВИДЕО)

Проф. Николай Михайлов е български строител и предприемач, преподавател в УАСГ, София. През 2016 г. в Института за икономически изследвания при БАН защитава дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на икономическите науки“. Преди 25 години създава „Трейс Груп Холд“ АД. Компанията е регистрирана на БФБ. Проф. Михайлов е председател на УС на фондация „Трейс за хората“ и на сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“. Той е член на УС на фондация „Буров“ и на КСБ, член на Съвета на настоятелите на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, на Тракийския университет – Ст. Загора, и на Медицинския университет – София. Проф. Михайлов е носител на приз „Буров“ за индустриално управление за 2010 г. Отличен е с приза на Сдружението на пътните инженери и консултанти – „Инженер на годината 2012“. Удостоен е с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Тракийския университет.

Вижте видеото на проф. Михайлов, който стана част от специалния проект „Мъжете, които задават TREND“, за да научите повече за историята на успеха и мечтите му.