За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Пътни експерти учредяват Български форум за транспортна инфраструктура

По инициатива на катедра “Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия през септември ще бъде учреден Български форум за транспортна инфраструктура. Той ще обедини усилията на учените, пътните експерти, браншовите организации и администрацията в търсенето на най-добрите решения за изграждането и поддържането на транспортната инфраструктура у нас. Сдружението е с идеална цел, става ясно от неговия устав.   Една от основните задачи на новоучредения форум е да се подпомогне изработването на страгегия за комплексно развитие на транспортната инфраструктура. Целта е да се предложат повече технико-икономически решения, за да се избере най-доброто, а не да се изземат функциите на държавата, стана ясно по време на срещата. Сред учредите са учени от БАН, УАСГ, УНСС, Военна академия, ВСУ „Л. Каравелов” и ВТУ „Тодор Каблешков”.

Идеята се роди след проведените кръгли маси по проблемите на част „Тунелна“ на АМ „Струма“ ЛОТ 3 и новите предизвикателства на основните транспортни направления в България.

Сред основните инициатори са ръководителят на катедра „Пътища” проф. Николай Михайлов, проф. Румен Миланов, преподавател по пътна безопасност и главният архитект на Столична община арх. Петър Диков.

След като одобриха устава учредителите избраха и Упарвителен съвет в състав:

– проф. д-р инж. Николай Михайлов, председател
– арх. Петър Диков,  заместник- председател
– проф. д-р Митко Димитров, заместник-председател
– проф. д-р инж. Румен Миланов, секретар
– проф. д-р инж. Милчо Лепоев,
– инж. Павел Диковски,
– инж. Светослав Глосов
– инж. Алекси Кисяков
– инж. Евгени Чачев.

Проектът за устав и съответната документация ще бъдат публикувани в интернет страницата на УАСГ в рубрика Новини към катедра „Пътища“ след 8 септември 2014 г.

Вашите идеи и препоръки относно създаването и функционирането на форума може да изпратите на електронна поща road.uacg@gmail.com.