За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Николай Михайлов: За да стане бизнесът голям, са важни хората

В новия си брой авторитетното българско бизнес списание – „Мениджър” представя председателя на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд” АД доц. д-р инж. Николай Михайлов. Интервюто е под заглавие – „Николай Михайлов: За да стане бизнесът голям, са важни хората. Затова преподавам в университета.“ В него той споделя визията си за развитие на инфраструктурния бизнес и ролята на българските строителни фирми в изграждането на големите инфраструктурни обекти.

Чужди фирми вземат милиардните инфраструктурни поръчки. Обществото трябва да поиска да ги изпълняват български, за да остане добавената стойност в страната, казва мажоритарният собственик и председател на съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“

– Господин Михайлов, вие сте човек, направил сам бизнеса си. Момче от село, което отива да следва, после напредва в кариерата, в предприемачеството. На какво дължите успеха според собствената ви равносметка?

– На устойчивостта. Поставям за себе си цели, които са по-високи от това, което се случва в държавата. Започнах работа като проектант по време на социализма. Исках да направя най-добрата група, използвах модерни програми и машини за проектиране. Аз съм го искал, макар че съм работил за 250 лв. заплата, никой не ми го е искал. Когато човек си постави високите цели и вярва в тях, нещата се получават. Имаше много трудни моменти. След 1990 г. не знаеше човек какво става. Инфраструктурното строителство беше държавно. Участвахме с други колеги, за да променим законите, да правим приватизация. Винаги съм вярвал, че едно общество е добре, когато инфраструктурният му бизнес е добре. Заради всичко това имах устойчивост в мисленето и поведението.

Автор: Димитрана Александрова