За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №9 Устойчивост на земното тяло в насип и изкоп. Укрепващи и стабилизиращи конструкции

Изтегли

 

Как да изградим конструкцията на пътя така, че тя да запази своята устойчивост и проектно положение по време на целия експлоатационен период без деформации? Отговорът ще откриете в лекцията. В нея са разгледани подобно начините на  оразмеряване на насипите и изкопите за устойчивост; представени са типови решения за избор на наклони на откосите в насип и изкоп. Ще научите за съвременните технологии, които позволяват мониторинг в реално време . Чрез QR код ще разгледате видео, което показва технология за мониторинг на насипи и свлачища, разработена от RST Instruments.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“

Прочетете повече за изграждането на подпорната стена по пътя за Риския манастир тук