За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №8 Земно тяло. Класификация на почвите и материалите за изграждане на земното тяло

Изтегли

 

Земното тяло е основен конструктивен елемент на пътя, ето защо подходящия избор на почви и материали за изграждането му е изключително важно.. В лекцията са представени почвените класификации, с приложение у нас, критерии за уплътненост и носеща способност на почвите, вграждани в земното легло. Ще откриете информация за почвите, които не отговарят на изискванията за годност, както и за начините на контрол и изпитване на постигнатата плътност на земното легло. В Наредба 3 за съставяне актове и протоколи по време на строителството са представени изискванията за документиране на работата.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“