За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №7 Видове земни работи в пътното строителство

Изтегли

 

Земните работи представляват значителен дял от строителните работи по количество и стойност. Правилното геометрично изпълнение на отделните елементи на земното тяло в план и  профил е първият основен критерий, въз основа на който се доказва качеството на извършените земни работи. В лекцията читателят ще  открие общите положения и дейности при изпълнение на земни работи, както и специфичните дейности  при ново строителство на път и тези при рехабилитация на път. При изпълнението на земни работи е изключително важно да се извършва поетапно изпитване на видовете почви.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“