За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №5 Технологии за отводняване в градски и извънградски условия

Изтегли

 

Един от основните инженерни проблеми днес е свързан с климатичните промени и по точно с увеличаващите се количества валежи. Главно условие за устойчивостта на пътя и пътната настилка е отводняването на земното тяло. Как водите в обхвата на пътя да бъдат събирани, сепарирани и разпределени правилно? В лекцията ще откриете източниците на овлажняване, както и статистически данни за количеството валежи преди и сега, основен показател при оразмеряване на отводнителната система. Представени са съвременни технологии за отводняване в градски и извънградски условия, както и тенденции в тяхното развитие.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“