За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №4 Планиране и организиране на строителна площадка

Изтегли

 

Планирането и организацията на строителната площадка е основен компонент в управлението на всеки един строителен обект, който се контролира  актуализира непрекъснато. При разработването му  е необходима добра комуникация и взаимодействие с Възложителя и собствениците в близост до строителния обект. Темата представя основните стъпки- почистване, достъп, съхранение на материали, мерки за безопасност. Особено внимание се обръща на технологиите за съхраняване и управление на отпадъците в строителните обекти, както и на начините за съхраняване и преместване на дървесна растителност и различни видове хумус.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“