За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №3 Национална транспортна стратегия на Република България в рамката на европейската транспортна мрежа

Изтегли

 

Развитата транспортна инфраструктура е основна предпоставка за ефикасен, ефективен и устойчив транспорт, който да допринася за пълноценното интегриране на страните в ЕС. Лекцията представя стратегическата рамка до 2030 г., чрез т.нар. Бяла книга за постигане на единно европейско транспортно пространство, Трансевропейската транспортна мрежа(2013 г.); рамковата програма Хоризонт 2020; Механизмът за свързана Европа. Читателят може да намери информация за националните стратегически цели, програми и приоритети.  Посочен е QR код в който ще откриете списък на проектите, залегнали в програмата.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“