За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №27 Изготвяне и изпитване на пробни тела от асфалтова смес по БДС EN

Изтегли

 

Изготвянето и изпитването на пробни тела се прави с цел да се определят физико-механичните характеристики на асфалтовата смес, от която са направени. В тази лекция ще се запознаете с основните начини за приготвяне на асфалтовата смес за пробни тела, както и с общите изисквания и различните видове изпитвания. Освен специфичните лабораторни уреди, за постигане на качествени и коректно проведени резултати е  необходимо да разполагате с квалифициран екип. Ще се запознаете и с метода „Маршал“.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“