За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №22 Конструиране и оразмеряване на еластично-пластични настилки

Изтегли

 

За да се проектира конструкцията на настилката са необходими данни за бъдещия трафик. В лекцията е представена последователността при определянето на показателите, чрез които се отчита въздействието на превозните средства върху настилката – оразмерителна интензивност и натоварване, както и оразмеряването за мразоустойчивост- устойчивостта на настилката трябва да се запази през и след зимния период. Детайлно е описан и официално приетия у нас метод за оразмеряване на еластично-пластични настилки – Метод на еквивалентните модули за оразмеряване на пътната настилка (на проф. Иванов – Русия).

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“