За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №15 Скални материали в пътното строителство

Изтегли

 

В строителството на пътища се използват значителни количества скални материали. В лекцията са разгледани видовете скални материали, основните им показатели, както и лабораторните изпитвания, които се провеждат, за да установят годността за влагането им в пътната конструкция. За подготовката на добития скален материал се използват пресевно-трошачни инсталации, които осъществяват последващо трошене, пресяване и сортиране на материала. Ще намерите  описание на начина на действие на основните видове трошачки за обработка на добития скален материал.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“