За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №10.2 Технология на изпълнение на изкопни работи

Изтегли

 

Темата представя технологията за изпълнение на насипи и изкопи, мерките за контрол по време на изпълнението им, както и допустимите отклонения. Представени са основните видове почвени стабилизации. Подробно, чрез чертежи и снимки са показни различните видове укрепителни и стабилизиращи конструкции ( подпорни стени, анкери, габиони, стоманени мрежи, геосинтетични материали и др.) .Особено внимание е отделено на биологичното укрепване чрез храстови и дървесни насаждения, както и на ландшафтното оформление на пътя и неговата роля за устойчивостта на пътното тяло и сигурността на движение.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“