За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №20 Асфалтови настилки

Изтегли

 

Пътната настилка е твърда и равна конструкция от материали, които притежават якост, добро съпротивление на износване и добро сцепление на гумите. Пътното покритие е най-скъпата част на настилката. Климатичните промени и увеличаването на МПС, както и мощността им, изискват производство на асфалтови смеси с по-голяма еластичност и съпротивление на пътната настилка. В лекцията са разгледани видовете пътно покритие от асфалтобетонови пластове и тяхното предназначение: горещи асфалтови смеси, студени асфалтови смеси, декоративен асфалтобетон, рециклирано асфалтово покритие и шумопоглъщащи настилки.

 

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“