За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Учени и експерти предлагат да се изработи нова транспортна стратегия

На 21.11.2014 г. се проведе първата работна среща на Българския форум за транспортна инфраструктура. Срещата протече под формата на представяне на доклади (арх. Петър Диков, проф. Николай Михайлов и инж. Костадин Таушанов) и дискусия по проблемите на стратегическото развитие на националната транспортна инфраструктура във връзка с изискването на Европейския съюз за подобрение на международните Коридори. Целта на срещата бе да се предложи едно ефективно планиране на българската транспортната инфраструктура, като се изследва и обоснове нейната икономическа ефективност. Такава обосновка би дала на България не само възможност  за европейско развитие на транспортната инфраструктура, но и други допълнителни възможности за финансиране.

Подобен документ трябва да бъде приет възможно най-скоро, за да се изграждат инфраструктурни обекти, които носят добавена стойност и решават проблеми, вместо обекти, планирани преди десетилетия, така например магистралният пръстен – „Тракия“- „Черно море“- „Хемус“ е планиран преди десетилетия, в едно друго историческо време, в което страната е била затворена към запада. В момента обаче той не отговаря на съвременните условия и е единствено за вътрешна употреба. В момента финансовият ресурс, с който страната разполага е ограничен, разчита се основно на европейските фондове и това налага още по-внимателно планиране на инфраструктурата. Според арх. Диков, три са важните цели, на които трябва да отговори новата транспортна стратегия. Новите транспортни трасета биха могли да  развият европейските и регионални връзки на нашата територия, да  подкрепят  икономическия растеж и да  стимулират балансираното демографско и социално развитие.  Арх. Диков посочва, че за да се случи това трябва да се изпълнят 9 приоритета.

На първо място да се изгради автомагистрална и скоростна жп връзка между София и Ниш, защото това е най – кратката, най- бързата и вероятно дълго време единствена качествена връзка на България с Централна и Западна Европа. На второ място да се е доизгради магистрала „Марица” и скоростна жп връзка София – Одрин – Истанбул. Така ще се завърши последната отсечка от най-важната транспортна магистрала Лондон – Калкута. На трето място да има автомагистрала между София и Букурещ /промяна на трасето на „Хемус“/, което би предполагало и изграждане на втори мост при Русе и магистрална връзка Гюрчево – Букурещ. На четвърто място да се довърши автомагистрала „Струма“ по преработено трасе без 13-км тунел. Пето – да има скоростна жп връзка и автомагистрала между Русе и Варна. Шесто – да има жп връзка и скоростен път София – Скопие /част от еврокоридора, свързващ  Адриатическо и Черно море/, като за изпълнението му ще е нужно и откриване на 2 нови гранични пункта с Македония – Симитли – Пехчево и Струмяни – Берово. Седми приоритет в обновената ни транспортна стратегия трябва да е изграждането на автомагистрала „Черно море“, като част от Източнобалканския транспортен коридор. Осми – изграждане на скоростна жп връзка Елхово – Одрин и реконструкция на жп линията Карнобат – Синдел /като стратегическа линия между Турция, България, Румъния, Украйна и Русия/ и девети реконструкция и разширение на пристанищата Бургас, Варна, Русе и Лом.

Срещата приключи с общо обединение върху коментираните важни точки за развитието на новата стратегия за транспортна инфраструктура на България под формата на становище, което да бъде достъпно до всички заинтересовани органи и институции.