За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

ТРЕЙС и Darikfinance.bg организират образователната игра „Улица на парите”

„Улица на парите 3” стартира с много емоции и сделки на 14 юни 2010 г. Регистриралите се участници, които надхвърлят 10 000 души, реализираха над 30 000 000 лв. оборот в 2 000 сделки само за един ден!

Образователната инициатива има за цел да повиши познанията на гражданите в областта на фондовия пазар. Неслучайно играта се подкрепя от Българска фондова борса, Българска стопанска камара, Фондация „Буров”, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска асоциация на управляващите дружества и други.

Принципи на играта:

Финансиране: всеки участник получава виртуални 100 000 лв, които могат да бъдат инвестирани на БФБ и света.

Инструменти: маржин покупка, къса продажба и покупко-продажба.
Образователен елемент: тестове, съвети от професионалисти, история на БФБ, инструкции и стратегии.

Награди: 200 лв. всяка седмица, непарични материални награди на 3 месеца и стаж във водещи финансови институции на края на играта.

„Трейс Груп Холд” АД е генерален спонсор на Улица на парите от самото създаване на играта през 2009-та година!