За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Стани автор в списание „Индекс Пътища”

Бъдещи инженери имат възможност да станат автори в единственото специализирано списание за пътно строителство – „Индекс Пътища”. Поканата към тях бе отправена от управляващия партньор на „Градът Медия Груп”  Венета Кръстева и главния редактор на списанието Милена Василева на среща с четвъртокурсници от УАСГ на 13 април 2010 г. Тя се проведе по инициатива на доц. д-р инж. Николай Михайлов, преподавател в катедра „Пътища”  по дисциплината „Строителство на автомобилни пътища”. Издателите предлагат на бъдещите инженери да станат репортери на пътното дело в България. Всеки, който стане сътрудник на медийната група, ще има възможност да отразява най-актуалните събития и научните конференции в инфраструктурния бранш.

Според журналистите това ще допринесе за професионалното представяне на темите в списанието.
„Работата в сп. „Индекс Пътища” е едно предизвикателство, но и възможност да създадете много полезни контакти в строителните среди, смятат издателите и обещават, че всяка добра идея или статия ще бъде възнаградена с авторски хонорар.
„Индекс Пътища” е професионалното списание за транспортна инфраструктура. На страниците му могат да се прочетат актуални новини, анализи, проучвания, нови технологии и иновации. Списанието представя успешните мениджъри, които чертаят тенденциите за развитието на инфраструктурата. В него можете да намерите полезна информация от държавната и общиските администрации, както и от браншовите организации.

Ако желаете да се присъедините към тази медиина инициатива, да бъдете автор, в списание, което се чете от вашите колеги, можете да го направите на:  vkrasteva@thecitymedia.bg     mvasilenova@thecitymedia.bg

Тел. +359 2 958 88 55
www.stroitelstvo.info