За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Проф. Михайлов взе участие в юбилейна конференция на Военната академия

Изтегли

 

Проф. Николай Михайлов взе участие в юбилейната научна конференция на тема: „Предизвикателства пред политиката за сигурност и отбрана в съвременната среда за сигурност” бе открита на 21 май във Военна академия „Г. С. Раковски”. Тя е посветена на 20-годишнината от създаването на факултет  „Национална сигурност и отбрана“ и част от мероприятията по повод отбелязването на юбилея.

На откриването на конференцията присъстваха г-н Спас Панчев и г-н Таньо Киряков – членове на комисията по отбрана в 42-то Народно събрание, проф. д-р Николай Михайлов – председател на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД, представители на Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките, Съвета на ректорите на висшите училища, Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, щабовете на видовете въоръжени сили, Института по отбрана, НВУ „Васил Левски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и  др.

Участниците в конференцията бяха приветствани от господин Спас Панчев – член на комисията по отбрана в 42-то Народно събрание. В словото си началникът на Военна академия „Г. С. Раковски” комодор Димитър Ангелов изтъкна значимата роля на факултет „Национална сигурност и отбрана” за подготовката на квалифицирани кадри за системата на сигурността и отбраната. Той изрази увереността си, че настоящата конференция ще бъде важна стъпка за развитието на военното образование и пожела спорни дебати на участниците. Основния доклад на конференцията бе изнесен от декана на факултет „Национална сигурност и отбрана” полковник доцент д-р Георги Димов. Веднага след него своя доклад представи проф. Михайлов, в който основният акцент бе поставен върху ролята на инфраструктурният бизнес в съвременната среда за сигурност (пълният текст на доклада можете да видите в прикачения файл.

Двудневната научната конференция обхвана теми от 5 научни направления: национална и международна сигурност,  мениджмънт на сигурността и отбраната, военна стратегия, оперативно изкуство и лидерство и на нея ще бъдат представени повече от 65 научни доклада.

Прочетете доклада на проф. Михайлов в прикачения файл