За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Проф. Михайлов откри изложба „Новата София 2014”

Председателят на Българския форум за транспортна инфраструктура проф. Николай Михайлов участва в официалното откриването на изложба „Новата София 2014”, която традиционно се реализира от ГРАДЪТ Медиа Груп. Тази година фокусът е върху столицата и нейните проекти в областта на устройствено планиране, транспортна инфраструктура, реставрация на сгради паметници на културата и  археологията. Също така е отделено място и са най-значимите съвременни сгради, реализирани с  частни или публични средства.

„Столицата се развива изключително интензивно – изградени са много нови сгради,  не спира и  строителството на големи инфраструктурни проекти. Но самият аз не си дадох сметка за  тази промяна, докато не видях събраните на едно място проекти в изложбата“, коментира проф.  Михайлов.

„Трейс Груп Холд” АД също представя на изложбата своите проекти, които е реализирало в София.  Паната са разположена на бул. „Витоша” и ще могат да се видят от 7 до 22 октомври.