За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Проф. Михайлов: Климатът променя нормите за строеж на пътища

Климатичните промени налагат ревизия на нормите за проектиране и изграждане на пътища в България. Това е становището,  около което се обединиха експертите от Българския форум за транспортна инфраструктура на последното си заседание. Пътищата са проектирани при норма на валежите от 600 л/кв. м. годишно, а през последните години пададт около 1000  – 1500 л/кв. м, коментира пред в. „Стандарт“ проф. д-р инж. Николай Михайлов, който е председател на БФТИ и ръководител на катедра „Пътища” в Унивеситета по архитектура, строителство и геодезия. Според експертите и преподавателите е необходимо да се изработи нов правилник за проектиране на автомагистралите, отделен правилник за проектиране на нови пътища, както и отделен нормативен документ за поддържката и реконструкцията на вече същестуващите шосета.

Изисква се цялостна промяна на нормативната база, призна и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. По думите му държавата изостава с подготовката на подзаконовите актове и наредбите, които да отчетат съвременните климатични, геоложки и сеизмоложки промени. Той уточни, че в министерството вече е сформирана работна група, която работи по нови правила за проектиране на пътни възли, кръстовища, комуникационни системи.

Форумът продължава да остоява и идеята си, че е необходимо да се изготви нова Стратегия за комплексно развитие на инфраструктурата в България, която да свърже страната ни по нов начин с Европа и така да реализираме икономически ползи.

В тази връзка проф. Михайлов поиска изграждането на три нови мостови съоръжения, съответно при Никопол – Турну Мъгуреле, при  Силистра – Кълъраш и Русе – Гюргево като втори мост, успореден на съществуващия. Изграждането на нови мостови съоръжения над р. Дунав и развитието на вътрешните връзки от опорните коридори към тях, ще отворят допълнителни възможности, както за международен транспорт на стоки и услуги, така и за развитието на туризма в България.

Пакетното реализиране на подобен проект от три нови съоръжения, а не всяко по отделно, би било икономически по-ефективно, тъй като ще намали крайната цена на проекта и ще позволи единно управление при експлоатацията, гарантиращо контролирано и равномерно разпределение на трафика, коментира проф. Михайлов.