„Никой не може да спре времето, но се случва да го изпреварим. Важна е не скоростта, а Пътят който избираме, за да стигнем до края.“

Имейл бюлетин

< Личен уебсайт на проф. д.ик.н инж. Николай Михайлов >