За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Нужна е повече експертиза при решенията за изграждане на транспортната инфраструктура

Интервю на проф. Николай Михайлов във  в. „Строителство. Градът” по повод създаването на Български форум за транспортна инфраструктура

Проф. Михайлов, предлагате да се създаде Български форум за транспортна инфраструктура, защо не останахте във формата на дискусиите и кръглите маси?

– Взехме решение да създадем този форум, защото искаме наистина да излезем от говоренето и да пристъпим към по-конкретни действия.  Ние искаме да генерираме решения и икономически оценки за транспортната инфраструктура, които обществото и политиците да познават, за да могат да се вземат информирани решения при проектирането и изграждането на големите инфраструктурни обекти.

Какви цели и задачи си поставяте с организирането на тази инициатива?

– На проведените дискусии повечето участници бяха единодушни, че в момента стратегическите решения относно транспортната инфраструктура се вземат, без да се търси позицията на научните среди, на доказаните капацитети в тази област. Разчита се единствено на експертизата на администрацията. В повечето случаи обаче чиновниците нямат нужните познания и опит, нито пък имат ангажимента да разработят подобни инвариантни решения. Вследствие на това се работи без генерална визия, без планиране и отчитане на икономическите ефекти. Така често се стига до подхода “проба-грешка”, което е недопустимо за транспортната инфраструктура, защото тя ще се ползва за дълъг период от време, а и строителството й струва много скъпо. При това говорим за публични средства, пари на всички данъкоплатци. За да не говоря само с общи фрази, например при изграждането на транспортен коридор трябва добре да се помисли как той може да бъде натоварен, да бъде развит, да бъдат създадени условия за интермодални връзки и различните видове транспорт да се използват максимално ефективно. В крайна сметка един проект трябва преди всичко да е икономически обоснован, така че вложените в него средства не само да се изплатят, но и да добавят стойност към икономиката на страната.

Как ще накарате държавата да се съобрази с предложенията на този бъдещ форум?

– Идеята не е форумът да изземва функции на държавата. Целта е да се предложат и обсъдят повече варианти по даден стратегически въпрос, за да може наистина да се избере най-добрият. Форумът ще бъде от полза на управляващите, защото ще търси най-добрите решения за обществото.

Как ще работи този орган след учредяването му?

– Това ще стане ясно, след като бъде официално учреден. В момента работна група разработва устава и съответната документация. Все още събираме идеи и препоръки на електронната поща на катедрата на страницата на УАСГ. Надявам се след 8 септември да качим проектоустава и документацията на сайта на университета в секцията на катедрата.

Интервюто може да го намерите в печатното издание на в. „Строителство. Градът“ брой 31 – 04/08/2014 г.