За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Николай Михайлов: Трябва да се сравняваме с големите компании в Европа

Разговор с доц. д-р инж. Николай Михайлов, председател на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД за списание „Инфрабилд“

За да развиваме добър инфраструктурен бизнес, трябва да се сравняваме с големите компании в Европа

Доц. д-р инж. Николай Михайлов е Председател на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД и преподавател в катедра „Пътища“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Зам.-председател е на Камарата на строителите в България. Съпредседател е на Комитета по Инвестиционни проекти и инфраструктура към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Носител на Приз „Буров“ за индустриално управление за 2010г.
Завършил е Висшия институт по архитектура и строителство, специалност „Транспортно строителство”. Допълнително е специализирал „Проектиране и строеж на автомобилни пътища” в УАСГ, както и „Мениджмънт и стопански бизнес” в Икономическия университет във Варна. Има защитена дисертация на тема: „Икономическа ефективност на капиталните вложения в пътното строителство”.

Доц. Михайлов, Трейс Груп Холд изпълнява обекти от национално и регионално значение. Бихте ли разказал на какъв етап е изграждането на ЛОТ 2 на АМ Тракия?
Към момента са завършени седем етапа от строителството на ЛОТ 2 на АМ Тракия. Приключен е изкопът на хумус и неподходящи почви по директно трасе по цялата дължина, включително пресичанията на пътищата от републиканската пътна мрежа и общинската пътна мрежа. Завършен е насипът на участък км 210+100 – км 216+000, включително е изпълнен и насип зона А. Изпълнени са пластовете насип в останалата част от обекта, включително и страничните пътища, като степента на изпълнение на насипите е 60% от количеството за изпълнение. Положена е трошенокаменната настилка от км 210+700 – км 215+000 дясно платно. Изпълнява се пласт цименто-стабилизирана основа в участъка км 210+700 – км 215+000. По отношение на работите по отводняване – водостоците са завършени над 50%. Изпълняват се отводнителни окопи. Работите по „Напоителни системи“ са завършени над 70%, включително входно-изходните съоръжения и изместването на канали. На 100% са завършени реконструкции на съобщителни кабели и електропроводи.
Относно изграждането на мостовете: приключен е изкопът за съоръжения, изпълнени са фундаментите на всички мостови съоръжения – общо 20 броя. Изпълнен е обратният насип на изкопите за фундаменти. Изградени са стълбовете и устоите на 16 броя мостове, като монтирани са 168 мостови греди. Изпълнена е пътната плоча на моста при км 226+800 и са завършени 50% от работите – кофраж и армировка, по пътната плоча на моста при км 241+600. Направен бе пробен участък от битумизирана основа и бяха изпитани материали за модифицирани на битум от различни производители.

Ще изпълните и проекта за рехабилитация на жп инфраструктурата по линията Пловдив-Бургас. Какво е неговото развитие към момента?
Проектът ще стартира през месец май. Очакваме тогава да се направи първата копка. Финансирането се осигурява от Кохезионния фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 на ОП Транспорт 2007-2013г. Основна цел е с тази реализация да се подобри развитието на главната железопътна инфраструктура и да се постигне интегриране на националната транспортна мрежа в тази на Европейския съюз. Проектът ще подпомогне България в изпълнението на нейните ангажименти за развитие на железопътната инфраструктура в съответствие със стандартите на Европейския съюз.

В началото на тази година получихте престижната награда на фондация „Атанас Буров“ за индустриално управление за 2010г. Как се ръководи една толкова голяма компания като Трейс Груп Холд?
На този въпрос аз не бях готов да отговарям преди да получа наградата на Буров за индустриално управление. Не бях се замислял върху всичко това, което сме постигнали. Това беше една голяма, истинска изненада за мен. Научих буквално три дни преди награждаването. Тази награда ме накара да направя равносметка за себе си с какво ТРЕЙС се отличава от другите компании. За мен, най-важното, което постигнахме през годините, е че успяхме да съхраним и да развием българския инфраструктурен бизнес чрез консолидиране усилията на фирмите от групата. Това е била моята мечта, моя стремеж, моето вътрешно убеждение. Много пъти съм се съмнявал в пътя си – дали е правилен или неправилен, защото в България няма с кого да се сравниш. Правиш нещо, но не си сигурен дали това е вярно, дали не е. Много често при вземането на едно или друго управленско решение, ми се е налагало да се доверя на моята интуиция, разбира се, като съм се базирал на знанията, които през всичките тези години съм придобил.
За да развиваш добър инфраструктурен бизнес, трябва да се сравняваш с големите компании в Европа. За да си ефективен в този сектор, трябва да разполагаш и с големи ресурси. Нужна е устойчивост в развитието на компанията и нейната структура, затова ние избрахме корпоративния модел на управление, който позволява развитие на групата по хоризонталата, не единствено по вертикалата. Преди шест-седем години тръгнах да създавам този модел – бавно и внимателно, без сътресения. Преди три години той заработи и вече дава своите резултати.

Какво означава по хоризонталата?
В зависимост от стратегията се изгражда и структурата на групата, а нашата стратегия бе от пътна строителна компания да се превърнем в една от най-големите инфраструктурни компании, в чийто сегмент на дейност влизат както пътни проекти, така и обекти по благоустрояване, изграждане на метрополитени, ж.п. линии и съоръжения, водоснабдителни и газоснабдителни системи, пречиствателни станции. Това наложи разширяването на структурите по хоризонталата чрез създаването или придобиването на нови фирми, чиито мениджърски ръководства носят отговорността за управлението им. Заложихме на принципа, че във всеки един отдел или фирма на голяма структура могат да съществуват десетки нива на управление. По този начин, голямата организация може да се състои от десетки, дори стотици групи. Това ни позволява да мениджираме и изграждаме N-на брой инфраструктурни проекти.
В същото време на високите нива на управление издигнахме достатъчно квалифицирани специалисти. Всеки от тях носи своята отговорност в своето направление, но всички заедно взимат решенията по хоризонталата и всеки знае какво прави другият. Моделът изглежда много сложен и труден, но в момента, в който заработи, той започва да се саморазвива и саморазширява. И колкото се разширява става по-стабилен, но това не му пречи да става все по-мащабен.

Вие сте преподавател в катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия. На какво учите своите студенти?
Ще се върна отново на модела, за който говорихме. За да се наложи този модел, трябват специалисти, които да взимат самостоятелни решения. Трябват млади хора, които могат да мислят, а не само да бъдат изпълнители. Това ме предизвика да се върна към университета. В строителството трябват мислещи мениджъри, които да взимат решения.
В университета преподавам собствен предмет, който предложих на ръководството и те се съгласиха – „Съвременни технологии в пътното строителство“. Съвременните технологии също са начин на мислене. Например, когато имаме един процес – да свършим дадена работа, трябва да подредим машините и хората по подходящия начин. Сигурно можем да ги подредим по пет различни начина и всички могат да бъдат верни, но кой ще бъде най-ефективен е следващият въпрос. А кой ще осигури най-доброто качество? Затова карам своите студенти да мислят, да разсъждават.

За финал, споделете какво предстои на Трейс Груп Холд в близко бъдеще?
Работим активно по изключително много направления. Развиваме и дейности като проучването и реализацията на международни проекти в различни места по света, където има силен интерес в развитието на инфраструктурата. Надяваме се в рамките на тази година да имаме първия подписан договор извън страната. Затова влагаме много сериозен ресурс това да се случи. Нашето намерение е да бъдем една добра европейска компания, която да стои стабилно както в Европа, така и извън нейните граници.