За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Николай Михайлов: Бърза реакция, хъс и вяра в екипа

Всяка трудна ситуация, с която се справиш сега, ти бива спестена в бъдеще. Казал го е Далай Лама. Колко ценен е този съвет, особено по време на глобална криза, се е убедил председателят на управителния съвет на “Трейс груп холд” Николай Михайлов.

Казва, че и той, и ръководеният от него строителен холдинг следват интуитивно тази мъдрост. За настоящата ситуация приема за валидно и още едно послание на духовния водач: “Трудните времена ни помагат да развиваме решителност и вътрешна сила.”

През последните 10-15 г. компанията се е справила с не едно изпитания. С натрупания опит е изградила свое магистрално трасе, по което се движи по време на кризата – бърза реакция, постоянство, формиране на перфектни екипи.

Макар и трудна, сегашната икономическа ситуация не е нито непозната, нито задънена улица за холдинга, който преди дни бе избран да построи отсечката от “Тракия” между Стара и Нова Загора. “Кризата е част от живота. Сериозно препятствие, но и неизменно следствие от човешкото развитие. То е спирала, не може да е само постъпателно. Кризата е и чистилище. След нея винаги идват по-добри времена”, убеден е Михайлов.

Категоричен е, че секторът, в който работи, отдавна е трениран за трудните ситуации.

Дори останалите браншове и обществото да не са усещали отпечатъка им през годините, в сферата на общественото строителство проблеми винаги са съществували.

Нашият бранш е винаги в криза. Постоянно сме в състояние на сериозно състезание и развитие, обяснява Михайлов. Казва, че строителният сектор се дели на няколко категории, които не могат да се съпоставят. Преди кризата бум изживява т. нар. частно строителство, част от което е предприемачеството. Към него спадат най-голям брой строителни фирми. Там има и най-много работници. То може да си позволи например да вдигне жилищна сграда и да продаде апартаментите много над себестойността им.

От началото на професионалната си кариера преди 28 г. Михайлов се насочва в друга посока – т.нар. обществено строителство, което изгражда обекти с публични средства. Преди 20 г. то е широко застъпено – изграждане и поддръжка на инфраструктура, строеж на болници, училища, заводи. Всичко, което е приоритет за държавата. След 1992 г. заделяните за това средства намаляват. Така още оттогава фирмите от тази сфера са тренирани за оцеляване в трудни условия. Перманентната репетиция ги научава да се борят, да се стремят към новото, да се състезават и развиват.

Прочетете цялото интервю в уебсайта на в-к „24 часа“