За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Проф. Михайлов: Индивидуални програми за най-добрите студенти от УАСГ

Това ще им гарантира добра работа и професионално развитие

Бизнес, образование и власт си подадоха ръка! Това е равносметката от втората дискусия на „Стандарт“ и КРИБ – „Да на българската икономика“, която се проведе днес в Панагюрище. В нея взеха участие взема трима министри – на труда и социалната политика Ивайло Калфин, на енергетиката Теменужка Петкова, на образованието проф. Тодор Танев, както и областният управител на Пазарджик Трендафил Величков, кметове от областта, експерти, неправителствени организации, учители, както и ректори на висши училища у нас.

От следващата учебна година най-добрите студенти от втори курс в Университета за архитектура, строителство и геодезия ще минат на индивидуални програми за по-задълбочена подготовка, която да им гарантира добра работа и професионално развитие. Тази идея съобщи на националната дискусия “Да на българската икономика” председателят на борда на директорите в “Трейс Груп Холд” АД проф. д-р инж. Николай Михайлов, който е и ръководител катедра “Пътища” в УАСГ.

По този начин ще задържим най-качествените студенти в България и ще ги привлечем в нашата индустрия – заяви Михайлов. – Докато са студенти, те ще могат да стажуват в най-големите български компании в сектора на инфраструктурното строителство, ще могат да участват в големи инфраструктурни проекти не само в България, но и в чужбина. Желанието ни е тази форма на внимание към добрите студенти да бъде разширена не само в областта на строителството, но и във вузове, където се подготвят икономисти и юристи, заяви Михайлов. Той препоръча държавната администрация също да привлича с преимущество добри кадри, за да няма дисбаланс между компетенциите на бизнеса и администрацията. Проект “Ценни кадри” би могло успешно да се въведе и в средното образование, смята Михайлов. За целта обаче бизнесът иска да има по-пряко участие в обучението на тези кадри. Това може да стане като влезем в средното образование под формата на публично-частно партньорство, смята Николай Михайлов.

Най-важните точки, по които беше постнигнато съгласие,  обобщи г-жа Славка Бозукова, главен редактор на в. „Стандарт“, са:

– Бизнесът ще участва заедно в разработването на Закона за професионалното образование.

– Бизнесът, под методическото ръководство на МОН, ще участва в писането на учебните програми.

– Бизнесът ще определя критериите за професионалните степени.

– Ще има специална дирекция в МОН, която ще отговаря за професионалното образование.

– Ще има специално звено в МОН, което ще отговаря за връзка с бизнеса.

– Проф. Тодор Танев, министър на образованието, прие основна част от предложенията, които г-н Цоцорков, шеф на „Асарел Медет“, представи в рамките на минната камара.

– Бизнесът да влезе в настоятелството на професионалните колежи и то с квота от 50%. Дали то ще бъде прието, ще решат депутатите

– Министърът на енергетиката Теменужка Петкова пое ангажимент в най-скоро време ще бъде приета Стратегията за минната