За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №6 Ограничителни системи за пътища – същност и приложение

Изтегли

 

Що е то ограничителна система за пътища и защо е необходима? За да си отговорите на тези въпроси, тук са представени основните термини, които се използват при проектирането и изграждането на ограничителни системи за пътища, техните елементи, основни функции и начин на действие. Чрез чертежи и снимки са показани различни съоръжения, които предпазват автомобилите от ПТП  Основният европейски документ, който определя ОСП е EN 1317 от 2010 година. Той се състои от осем части, които са описани синтезирано в лекцията. В България се прилага хармонизиран документ БДС- EN 1317.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“