За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №29 Органични свързващи вещества (ОСВ) за асфалтови смеси

Органичните свързващи вещества, които са краен продукт от нефто-добивната промишленост, са основна компонента от рецептурния състав на асфалтовата смес. В пътното строителство се използват битуми и емулсии. Битумите трябва да отговарят на определени показатели и допустими граници съобразно класа на пътя и категорията на движение, за да могат да осигурят на пътната настилка необходимата устойчивост за съответния оразмерителен период. В темата са разгледани основните показатели за оценка на качеството, на които се изпитват битумите за асфалтови смеси. Представени са и модификациите на пътните битуми.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“