За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №28 Изпълнение на асфалтови работи

Изтегли

 

За изпълнението на асфалтови работи е важно правилно да се подбере групата машини – асфалтополагачът и валяците за уплътнение на асфалтовите смеси. В лекцията е разгледан  процесът на изпълнение на асфалтови работи от подготовката на участъка, който ще бъде асфалтиран до изпитването и приемането на завършен асфалтов пласт. Преди да се започне работата, по който и да е асфалтов пласт, трябва да се изпълни опитен участък. В лекцията е представена програмата за изпълнение на опитен участък, валидна за всеки вид асфалтов пласт. Преди полагането на следващ асфалтов пласт, се извършва изпитване на завършения.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“