За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №24 Асфалтови смеси – видове. Проектиране на състава

Изтегли

 

Проектирането на състава и структурата  на АС е комплексна задача. В лекцията са разгледани най-важните стъпки при проектирането на сместа: от определяне на процентното участие на каменни фракции и каменно брашно, през изпитване на показателите на АС и определяне на количеството битум. Представена е класификацията на АС (състав, свойства, предназначение).Ще намерите информация за технологията за модифициране на асфалтови смеси с рециклиран каучук и ефектите от прилагането й, която набира сила в световен мащаб в усилията за кръгова икономика.Той е устойчив и признат като икономически ефективна суровина.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“