За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №23 Повърхностни обработки

Изтегли

 

Повърхностната обработка е мярка за текущ ремонт на пътища, която подобрява експлоатационните показали на настилката и има защитни функции при вече изградени асфалтови пластове. В лекцията са разгледани материалите, които се използват за направа на ПО, както и последователността на работните операции при тяхното изпълнение. Според броя на работните процеси повърхностната обработка може да бъде единична или двойна. Животът на (ПО) е между 2 и 4 години. Важно е да се знае, че изискват непрекъснати грижи и разходите за експлоатационния период надхвърлят стойността на самата настилка.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“