За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №21 Технологии за армиране на асфалтови настилки

Изтегли

 

Какво е това рефлективно напукване? Рефлективното напукване представлява разпространение на пукнатини от старата настилка към новото асфалтово покритие. Всеки от вас е виждал пукнатини по асфалта. Те се появяват в резултат на някои недостатъци на асфалта. Неговата възможност да  поема срязващи и опънни напрежения е ограничена, в резултат на което се образуват пукнатини. Изследването в тази лекция е свързано със системите за армиране на асфалтови настилки, които се използват за удължаване на експлоатационния срок на настилката. Ще намерите информация и за основните решения SAMI, ADFORDS и GLASGRID.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“