За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №17 Основа на пътната настилка

Изтегли

 

Основата на пътната настилка се състои от подосновни и основни пластове. В тази лекция ще се запознаете с функциите, принципната схема и основните подходи при проектирането на пътната основа, както и какви са изискванията към материалите и контрола на качество, при изпълнение на подосновни и основни пластове. Много детайлно е представен хидравлично-стабилизирания основен пласт. Разгледани са битумните стабилизации, които се прилагат при направата на горен основен пласт, рецептурните изисквания и допустими отклонения. Битумът повишава механичната якост и хидрофобността на основния пласт.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“