За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №14 Движение и разпределение на земни маси

Изтегли

 

Движението и разпределението на земни маси при изграждане на пътища или ЖП линии са определящи за организацията на строителството. Това е т.нар. планова операция за най-рационалното съотношение между  земните маси за транспортиране и влагане в насип, тези които трябва да се транспортират, но да се съхранят на депо или пък да се търси материал за насип от „заем“. За тази цел се използва брукнеров полигон (БП) или масова линия. Ще намерите отговор на въпросите: Как се определят количествата земни маси в изкоп и в насип или се изчислява площта на напречното сечение, какво е БП и кои са характеристиките му?

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“