За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №13 Уплътняване на земните маси, методи за уплътняване и метод за контрол степента на уплътняване на земните маси

Изтегли

 

Естествено формираните земни пластове се характеризират с малка носеща способност. За целите на пътното строителство се прилагат различни методи за нейното повишаване. Уплътняването е процес на обемна деформация, изразяващ се в прилагане на външно силово натоварване върху земни маси, в следствие на което се подобряват основните физико-механични и якостно-деформационни показатели на почвата. В темата детайлно са представени основните методи за уплътняване на строителните почви, както и методите за контрол и оценка на процеса на уплътняването, намаляването на водопропускливостта на почвата.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“