За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №12 Изпълнение на земни работи при скални почви. Взривни работи.

Изтегли

 

Изпълнението на земни работи в скални почви се осъществява посредством взривяване. В лекцията са представени  характерни свойства и класификация на взривните вещества, както и основни понятия свързани с взривяването. За да се извърши безопасно и качествено взривяване на скална маса е необходимо добре да се познават зоните на действие на взрива, видовете детонатори и тяхното разположение, както и  различните схеми на взривяване. Съществуват и безвзривни методи, които също са разгледани в тази тема. Специално внимание е отделено на различните софтуерни продукти за фотограметрия и обработка на образи, 3D визуализации.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“