За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №1 Транспорт. Европейска транспортна политика и инфраструктура

Изтегли

 

Транспортът- сухоземен, въздушен  морски, е основен двигател за развитие на обществото. Осигуряването, изграждането и поддържането на модерна, интегрирана транспортна система  засилва конкурентноспособността на държавите и регионите и гарантира устойчивост и приобщаващ растеж. В лекцията ще откриете синтезирано представена, детайлна класификация на Европейската транспортна мрежа; посочени са европейските пътища и транспортни коридори, преминаващи през територията на България, както и информация за политиките на ЕС в сферата на транспорта и транспортната инфраструктура.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“