За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №26 Контрол на качеството на горещи асфалтови смеси

Изтегли

 

На национално ниво изискванията към рецептурния състав и допустимите отклонения се дават в ТС 2014 на Агенция „Пътна инфраструктура“. Контролът се осъществява чрез вземане на проби от неуплътнена смес по време на доставка от една страна, а от друга чрез вземане на проби от готова пътна конструкция, най-често със сондажни ядки. В лекцията са разгледани лабораторните изпитвания на сместа по показателите:-плътност и остатъчна порестост; устойчивост и условна пластичност; коефициент на уплътнение; битумно съдържание и зърнометричен състав; температура на сместа.

Още полезна информация можете да намерите и в учебника „Строителство на автомобилни пътища“